Zewnętrzne drzwi mieszkalne

Mające zazwyczaj format pionowy, drzwi są ruchomym elementem zamykającym otwór (ścianę, przejście lub wejście), który po otwarciu umożliwia przejście lub wejście. Skrzydła, które służą do przejazdu pojazdów, nazywane są również bramami. Skrzydło poziome lub skośne jest często nazywane klapą. Pierwsze budynki mieszkalne zbudowane przez człowieka z tkanych gałęzi, drewnianych słupów, gliny lub kamienia na ogół nie miały zamykanych drzwi wejściowych.

Podstawowe funkcje drzwi

drzwi zewnętrzne SiedlceW celu ochrony przed wtargnięciem zwierząt domowych lub drapieżnych, wykorzystywana była prawdopodobnie ruchoma tkana siatka gałęzi. Zamknięcia drzwi pojawiają się później, podobnie jak otwory okienne. Nie było też żadnych drzwi wewnętrznych. Starożytne i średniowieczne drzwi posiadały zazwyczaj boczne kołki, które były zakotwiczone w odpowiadających im wnękach w progu i nadprożu. Podczas ratowniczych wykopalisk w Operze Zurychskiej najważniejszym pojedynczym znaleziskiem były drewniane drzwi mające około 5000 lat, które mogły przejść do historii jako trzecie co do wielkości drzwi w Szwajcarii i prawdopodobnie w Europie. Drzwi Zurychu przypominają drugi najstarszy okaz znaleziony w Pfäffikon. Jest on znacznie lepiej zachowany i składa się z trzech płyt utrzymywanych razem przez wyrafinowane połączenia wtykowe. Zachowany jest również zawias drzwiowy. Drzwi, na przykład drzwi zewnętrzne Siedlce, pozwalają na odgraniczenie przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej od innych przestrzeni lub innych obszarów na zewnątrz przy zachowaniu możliwości przejścia. Zamek może być używany do zamykania drzwi i uniemożliwiania dostępu do pomieszczeń. Oprócz projektu wizualnego decydujące znaczenie dla projektowania i budowy drzwi mają również izolacja termiczna, akustyczna i spełnienie dalszych przepisów budowlanych.

Istotne jest również uwzględnienie wymagań, takich jak ochrona przed dymem, ochrona przed promieniowaniem (pomieszczenia rentgenowskie) lub ochrona przeciwpożarowa, a także bezpieczeństwo mechaniczne. Te dodatkowe funkcje mogą być realizowane przez wkładki w skrzydle drzwiowym, dodatkowe uszczelki między skrzydłem a ościeżnicą lub przez sekwencję kilku drzwi. Specjalne konstrukcje mają znaczenie kulturowo-historyczne, np. drzwi z brązu lub kasetonowe.