Zalecenia co do stosowania pomp w przemyśle

W zakładach produkcyjnych każdego dnia wykorzystywane są różnego rodzaju maszyny pozwalające realizować określone procesy. Do ich zasilania potrzebna jest energia w różnych postaciach. Przykładowo do maszyny może zajść potrzeba podłączenia pneumatyki, hydrauliki lub elektryki. Powszechnie wykorzystywane są również wszelkiego rodzaju silniki, które pozwalają zamienić energię elektryczną w mechaniczną.

Jak działa pompa?

pompy przemysłoweStosuje się je do napędzania elementów wykonawczych takich jak wentylatory czy taśmy. Niemniej jednak w fabrykach często zachodzi konieczność wprawienia w ruch cieczy roboczej. Do tego celu wykorzystywane są pompy przemysłowe, które można spotkać w zakładach pracy. Ich zasada działania polega na wymuszeniu obiegu w instalacji. Przekazują one ciecz (lub inne medium) przy pomocy wirnika, tłoku lub membrany. Medium jest sprężane. Pompa wytwarza różnicę ciśnień pomiędzy otworem ssawnym a wylotowym. Na rynku dostępne są różne ich rodzaje. Do najpopularniejszych zaliczyć można pompy: odśrodkowe, tworzywowe, magnetyczne czy hermetyczne. W niektórych zastosowaniach spotyka się również odmiany śrubowe, z elastycznym wirnikiem, rotacyjne czy zębate. Warto wspomnieć, że nie są to wszystkie dostępne na rynku rodzaje pomp.  Do najważniejszych parametrów związanych z ich działaniem oraz zakresem zastosowań zaliczyć można: wydajność, wysokość podnoszenia, ciśnienie robocze czy napięcie zasilania. W niektórych przypadkach ważne są również parametry związane z obudową czy jej wymiarami. W fabrykach szczególnie ważne jest żeby określone urządzenie czy maszyna mogło funkcjonować w trudnych warunkach środowiskowych.

Ważne są takie współczynniki jak stopień ochrony obudowy przed wnikaniem cieczy czy ciał stałych czyli klasyfikacja IP jak i również odporność na udary mechaniczne czyli klasyfikacja IK. Warto wspomnieć, że dobór odpowiedniej pompy jest niezwykle istotny z perspektywy sprawności całego procesu. Należy zadbać o to żeby urządzenie nie było ani niedoszacowane ani przewymiarowane. Projektant linii technologicznej musi uwzględnić szereg różnych czynników, które w końcowym rozrachunku mają wpływ na funkcjonalność. Jak widać obecnie coraz częściej stosowane są nowoczesne technologie pozwalające wymusić obieg cieczy w układzie.