Termoizolacje instalacji w przemyśle

Termoizolacja i termomodernizacja domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej to proces, który widzimy w naszym kraju już od kilkunastu lat. Obecnie coraz większą wagę przywiązujemy do oszczędności energii, efektywności jej wykorzystania i minimalizowania poniesionych na nią kosztów. To samo tyczy się przemysłu, gdzie również coraz większego znaczenia nabierają termoizolacje instalacji i urządzeń.

Termoizolacja a energooszczędność

izolacje termiczne przemysłowePodczas realizacji inwestycji przemysłowej skupiamy się najczęściej na pracach budowlanych, montażowych, sanitarnych i elektrycznych. Izolacje termiczne przemysłowe dotychczas schodziły na ostatni plan, jako elementy opcjonalne. Bardzo często zdarzało się tak, że chcąc usprawnić procesy technologiczne, decydowano się na termoizolację już pracujących instalacji, co niestety skutkowało wyborem materiałów gorszej jakości i nieodpowiednio dopasowanych do istniejących warunków. Obecnie izolacje termiczne przemysłowe stanowią bardzo ważny element inwestycji, odpowiadający za efektywną pracę urządzeń, niskie koszty utrzymania i eksploatacji, a co za tym idzie, konkurencyjną pozycję na rynku. Nie bez znaczenia jest także dbałość o środowisko naturalne. Dobra termoizolacja instalacji, rurociągów i wymagających tego urządzeń, to mniejsze straty energii, a zatem mniejsze jej zużycie. Idąc dalej, mniejsze zużycie energii to niższe spalanie surowców, a zatem i mniejsze zanieczyszczenie atmosfery. Unia Europejska kładzie obecnie ogromny nacisk na ochronę środowiska naturalnego wieloma sposobami, a wśród nich właśnie ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co ma zapobiec globalnemu ociepleniu klimatu. Dbałość o skuteczną izolację termiczną, zarówno w przypadku budynków mieszkalnych, jak i obiektów przemysłowych, to jeden z ważniejszych elementów dbania o naszą planetę. Przemawiają za tym także oszczędności, jakie jesteśmy w stanie pozyskać z procesów technologicznych, oraz sama wydajność urządzeń i maszyn, a także przedłużenie ich żywotności, dzięki łagodniejszej eksploatacji.

Materiały do izolacji termicznej instalacji pełnią zazwyczaj kilka funkcji jednocześnie. Podstawową funkcją jest zminimalizowanie strat ciepła czynnika krążącego w instalacji. Jednym z trudniejszych zadań jest izolacja urządzeń składujących substancje o bardzo niskich temperaturach. Innym zadaniem jest ochrona przed kondensacją pary wodnej. Dodatkową funkcją, nie mniej ważną, jest ochrona przed mechanicznymi uszkodzeniami, a czasem przed szkodliwym działaniem czynników pogodowych.