Szkolenia z zakresu AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakazuje instytucjom obowiązanym  między innymi realizację szkoleń okresowych dotyczących AML dla osób, które zajmują się zarządzaniem oraz pracowników wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Z tego powodu, jeśli mamy obowiązek zapewnienia pracownikom takich szkoleń, powinniśmy dokładnie zapoznać się z ich zakresem i możliwymi ofertami.

Decydujemy się na szkolenia dotyczące AML

aml szkolenieCelem profesjonalnie realizowanych szkoleń jest zaznajomienie pracowników z najważniejszymi zagadnieniami odnośnie prania pieniędzy, aby personel był w stanie między innymi rozpoznać w praktyce podmioty czy transakcje. Istotna jest także wiedza, w jaki sposób zachować się w przypadku wystąpienia sytuacji wzbudzającej wątpliwości. Jeżeli dotyczy nas tematyka aml szkolenie powinno być zrealizowane profesjonalnie. Oferowane są zarówno kursy o charakterze e-learningu, jak również szkolenia stacjonarne. Powinny być one zgodne z ustawą oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu. Szkolenia muszą być na bieżąco aktualizowani i najlepiej weryfikowane przez certyfikowanego eksperta. Program szkolenia powinien uwzględniać specyfikę każdego rodzaju instytucji zobowiązanej. W przypadku indywidualnych zleceń takie szkolenia mogą być personalizowane, na przykład pod kątem obowiązującej w firmie procedury.

W trakcie profesjonalnie organizowanych szkoleń z zakresu AML powinna być przekazywana praktyczna wiedza na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy. Pozwala to uczestnikom na przykład na przygotowanie procedury oraz innych dokumentów zgodnych z wytycznymi ustawy AML, a także w czasie codziennej pracy działać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi AML. Zarówno szkolenia stacjonarne, jak i internetowe mają swoje zalety, a w tym drugim przypadku możliwe jest powtarzanie materiału.