Przydomowa kanalizacja – najważniejsze informacje

Budując zupełnie nowy dom, musimy zadbać o wielu różnych rzeczach, związanych z podłączeniem go do wielu różnych instalacji, niezbędnych nam obecnie do prawidłowego funkcjonowania. Nie zawsze jednak jest możliwość, aby być podłączonym do kanalizacji, jeżeli nasz dom znajduje się w znacznej odległości od innych budynków. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Domowa oczyszczalnia ścieków

biologiczna oczyszczalnia ścieków w wielkopolskim z drenażemBudowa przydomowej oczyszczalni równą się niemal z taką samą liczbą zalet jak i wadą. Główną zaletą jest niewątpliwie niezależność od kanalizacji, z której wynikają inne plusy. Przede wszystkim omija nas uiszczanie opłat za ścieki, które muszą płacić mieszkańcy podłączonych do kanalizacji domów. Opłaty za ścieki ciągle się zmieniają ale niewątpliwie mogą być sporym obciążeniem dla mniej zamożnych budżetów domowych. Kolejny plus wynikający ze wspomnianej niezależności, to przede wszystkim mniejsze ryzyko awarii, którymi linie kanalizacyjne raz na jakiś czas mogą się poddać. Często słyszy się o awariach wynikających z przerwania takiej linii kanalizacyjnej, która wiąże się ze sporymi utrudnieniami dla wszystkich okolicznych mieszkańców. Oczywiście posiadaczy przydomowych kanalizacji ten problem w żadnym stopniu nie będzie dotyczył. Są jednak również wady i pierwszą z nią są z pewnością koszty budowy. Jeżeli będziemy chcieli wybudować wysokiej jakości, nowoczesną biologiczna oczyszczalnia ścieków w wielkopolskim z drenażem będzie to nasz kosztowało sporo pieniędzy i czasu. Z drugiej jednak strony koszty te zwrócą się po pewnym czasie w wyniku braku konieczności opłat za korzystanie z gminnej kanalizacji. Kolejny problem wynika z konieczności przeprowadzenie niezbędnych badań geotechnicznych, gdyż nie każde gospodarstwo ma odpowiednie warunku na budowę kanalizacji przydomowej.

Należy pamiętać, że największe znaczenie będzie tu miało rodzaj gleby oraz poziom wód gruntowych, które będą warunkować o wyborze modelu instalacji i zakresie robót ją instalujących. Najważniejsze parametry które trzeba zbadać podczas badań geologicznych to informacje o miąższości gleby, jej składzie geologicznych oraz maksymalnej wysokości wód gruntowych w danej porze roku. Warto dodać, że o wyborze odbiornika ścieków decyduje wysokość zwierciadła wód gruntowych.