Odtwarzanie rodzinnej genealogii

Korzenie genealogiczne każdego człowieka mają istotny wpływ na jego wychowanie, kulturę, wiarę. Mają wpływ na wiele spraw zarówno w kwestii genetycznej jak i w kwestiach pozagenetycznych. W języku potocznym, o człowieku który nie zna swojej historii, nie zna swoich przodków, zwykło się mówić, że nie ma tożsamości. Istnieją firmy, które zajmują się poszukiwaniem przodków w sposób profesjonalny.

Duży stopień trudności poszukiwania przodków

wyszukiwanie przodkówSzczególnie zagmatwanym obszarem poszukiwania własnych przodków jest nasz kraj. W wyniku burzliwych zmian administracyjnych i zniszczeń spowodowanych wojenną zawieruchą w XX wieku wiele dokumentów zostało zniszczonych, urzędy odpowiedzialne za gromadzenie danych osobowych zostały zlikwidowane, a wraz z nimi świadectwo naszych przodków. Sytuacja ta w szczególny sposób dotyczy ludzi, którzy przywędrowali na Dolny Śląsk i Śląsk Opolski z terenów byłych kresów Rzeczpospolitej. Milionowa migracja była przeprowadzana w sposób nagły. W pierwszej kolejności dotyczyła ludzi uciekających przed wojenną pożogą, druga zaś dotyczyła migracji zaplanowanej, związanej z przesunięciem wschodniej granicy Rzeczpospolitej na zachód. Wyszukiwanie przodków dla ludzi, których rodziny uciekały z Kresów na Ziemie Odzyskane spotyka się z wieloma problemami natury braku źródeł. O ile informacje o przodkach w odległości 2 czy 3 pokoleń możemy wciąż usłyszeć w ustnym przekazie to w dalszej kolejności osoba szukająca swoich przodków musi mierzyć się z powyższymi problemami.

Dokopanie się do źródeł, które pozwoliłyby nam odtworzyć dokładnie genealogię naszych przodków jest zadaniem bardzo czasochłonnym, które poza godzinami spędzonymi nad zachowanymi dokumentami, przewiduje również pokonywanie dużych odległości. W przypadku rodzin mających swoje korzenie na byłych terenach kresowych Rzeczpospolitej jest to tym bardziej czasochłonne.