prace wykończeniowe

Nowoczesne technologie wykorzystywane w budownictwie

Postęp technologiczny dokonuje się obecnie właściwie z dnia na dzień, co jest bardzo widoczne także i w branży budowlanej. Obecnie metody jak i technologie wykorzystywane w budownictwie różnią się zdecydowanie od tych znanych jeszcze kilkanaście lat temu. Jakie zatem obecnie wykorzystuje się technologie w budownictwie i co warto o nich wiedzieć? Odpowiedzi na te pytanie postaramy się udzielić w poniższym artykule.

Badania nieniszczące – jako podstawowy sposób na sprawdzenie stanu technicznego oddawanych budynków

garaż podziemnyBadania nieniszczące są coraz częściej wykorzystywane w budownictwie. Wynika to przede wszystkim z tego, że pozwalają one na dokładne określenie stanu technicznego, wykrycie ewentualnych wad konstrukcyjnych, usterek itd. bez konieczności naruszania samej konstrukcji. Metod i urządzeń pozwalających na dokonanie nieniszczących badań jest obecnie dostępnych bardzo wiele. Ich dobór i wykorzystanie zależy od tego jaki element budynku ma zostać sprawdzony, z jakiego materiału został on wykonany oraz tego co jest celem samego badania. Wśród badań nieniszczących wykorzystywanych w budownictwie na podstawie www.ekspertbudowlany.pl można by wymienić takie jak:

  • termowizja (termografia),
  • badania ultradźwiękowe,
  • mapowanie korozji,
  • badania magnetyczno-proszkowe,
  • badania penetracyjne,
  • badania wizualne.

Wszystkie z powyjże wymienionych badań nie mają wpływu na konstrukcje i stan badanego obiektu jednak zarówno sposób przeprowadzania analizy jak i sytuacje w których stosuje się dane badania są skrajnie różne.

Badania konstrukcji metalowych – badania ultradźwiękowe

badania ultradźwiękoweBadania ultradźwiękowe stosowane są głównie do przeprowadzania badań różnego rodzaju konstrukcji stalowych i określania ich stanu. Grubościomierz ultradźwiękowy wykorzystywany do przeprowadzania badań ultradźwiękowych konstrukcji stalowych pozwala na określenie stopnia zużycia danej konstrukcji stalowej. Pozwala on także na określenie tego jak znaczny jest wpływ środowiska korozyjnego na daną konstrukcję. Skanery ultradźwiękowe wykorzystywane przy dokonywaniu tego typu badań wykonują także mapowanie korozji, które pozwala na szczegółowe określenie miejsc pocienienia ścianek, które mogą powodować perforacje ścianek. Badania ultradźwiękowe pozwalają na wykonanie badań w dowolnej liczbie miejsc w krótkim czasie, dzięki czemu możliwe jest dokładne oszacowanie stanu konstrukcji nośnej oraz określenie jakie miejsca powinny zostać wzmocnione oraz jakie elementy wymagają wymiany na nowe.

Termowizja – zastosowanie w budownictwie

TermowizjaTermowizja jest nieniszczącym badaniem wykorzystywanym do pomiaru promieniowania podczerwonego przy pomocy specjalnie do tego celu przeznaczonych urządzeń. Badanie termowizyjne pozwala zlokalizować niewłaściwe zmiany temperatury na terenie danego obiektu. Pomaga ona w wykrywaniu obecnych mostków termicznych, niepoprawnego montażu instalacji grzewczej, chłodniczej, wody użytkowej. Badania tego typu wykonywane są nie tylko przy odbiorze nowych budynków, ale także bardzo często stanowią element procesu przygotowującego używany budynek do sprzedaży, ponieważ pozwalają określić dokładnie jego stan, a co za tym idzie także umożliwiają prawidłowe wycenienie go. Warto także zaznaczyć, że badania termograficzne stosowane także są powszechnie w elektroenergetyce.

Badania termograficzne – badania instalacji elektrycznych

Badania termograficzneBadania nieniszczące w tym wspominane już powyżej badania termograficzne stosowane są nie tylko do określania stanu samego budynku, ale także i instalacji w nim zawartych w tym także instalacji elektrycznej. Termowizja pozwala na łatwe wykrycie przepalonych czy przegrzewających się elementów instalacji elektrycznej, co ułatwia i przyspiesza wykrycie nieprawidłowości. Badania tego typu wykonuje się zarówno przy sprawdzaniu poprawności wykonania całej instalacji oraz kiedy wystawia się certyfikaty energetyczne potwierdzający jakość danego budynku. Należy jednak zaznaczyć, że termowizja przede wszystkim wykorzystywana jest do badań okresowych instalacji elektrycznej z racji tego, że pozwala na przeprowadzenie zarówno dokładnych jak i nieinwazyjnych badań całej instalacji i tym samym oszacowanie jej sprawności i wskazanie tego jakie są konieczne do wykonania prace konserwatorskie.

Kilka słów w ramach podsumowania

Powyżej przedstawione nowoczesne technologie wykorzystywane w budownictwie to ledwie kilka z tych które się obecnie powszechnie wykorzystuje. Warto jednak wiedzieć, że rozwiązania te jakie by nie były zawsze mają na celu poprawienie jakości przygotowywanych budynków, zwiększenie ich bezpieczeństwa jak i przyspieszenie przeprowadzania kontroli. 

Leave a Comment