Leczenie alkoholizmu

Alkohol to substancja psychoaktywna towarzysząca człowiekowi od zarania dziejów. Jest ogólnie dostępny oraz ogólnie tolerowany przez społeczeństwo. Niepokojącym zjawiskiem jest to, iż sięgają po niego coraz młodsze osoby, a nawet małe dzieci. Spożywany nawet w niewielkiej ilości wpływa na pracę ośrodkowego układu nerwowego powodując zmianę nastroju, toku myślenia czy zachowania. Osoba pijąca oczekują pobudzającego działania, a tymczasem efekt może być zupełnie inny.

Polecane metody uzależnień od alkoholu

sprawdzona terapia dla uzależnionych od alkoholuWiększość z nas uważa, że alkohol ułatwia nawiązywanie kontaktów, podejmowanie decyzji czy czyni nas bardziej otwartymi na innych. Nic bardziej mylnego, alkohol to silny depresant który może doprowadzić do myśli samobójczych a nawet śmierci. Przeprowadzone badania wskazują, że osoby nadużywające alkoholu borykają się z zaburzeniami pamięci, oraz problemami z myśleniem i kojarzeniem. Czasami samopoczucie pacjenta ulega takiemu pogorszeniu, że jedynym ratunkiem może okazać się sprawdzona terapia dla uzależnionych od alkoholu. Aby taka rozpocząć pacjent musi podjąć świadomą i dobrowolną decyzję o poddaniu się leczeniu.  Musi zgłosić się do najbliższej poradni leczenia uzależnień od alkoholu celem postawienia odpowiedniej diagnozy oraz zalecenia odpowiedniej terapii. Może ona odbywać się w dziennym oddziale terapii uzależnień od alkoholu lub w całodobowym. Zwykle przed rozpoczęciem właściwego leczenia pacjent trafia na oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.  Tam przez kilka dni zostaje poddany detoksykacji a następnie rozpoczyna kilkutygodniową terapię. Osoby uzależnione leczone są bezpłatnie, ich terapię finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy pamiętać iż opuszczenie ośrodka nie oznacza iż pacjent jest całkowicie wyleczony. Alkoholikiem zostaje się do końca życia, dlatego dobrze jest zgłosić się do najbliższego klubu AA i uczestniczyć tam w proponowanych terapiach.

Nadużywanie alkoholu przez osobę wywiera wpływ nie tylko na nią ale również na członków jej rodziny. Dlatego w terapii nie należy zapominać o bliskich osoby uzależnionej. Mogą oni również zostać objęci pomocą specjalistów która także jest refundowana. Pomoc taką mają zapewnioną zarówno małżonkowie czy partnerzy jak i dzieci oraz osoby które przypuszczają iż ich niepowodzenia życiowe wynikają z dzieciństwa spędzonego z uzależnionym rodzicem.