Koła zębate – rodzaje

 

Przekładnia to prosta maszyna, która przenosi moment obrotowy, przykładając siłę do zębów innego narzędzia. W zależności od ich struktury i położenia, koła zębate mogą przenosić siłę o różnej prędkości, momencie obrotowym i kierunku. Koła zębate można pogrupować według ich rozmieszczenia w aplikacjach. Istnieją dwa podstawowe typy grup narzędzi, pionowe i równoległe w zależności od ich lokalizacji.

Grupy kół zębatych

koło zębateJak wskazuje nazwa kół równoległych, w tym rodzaju rozmieszczenia dwie osie dwóch połączonych ze sobą wałów są ustawione równolegle. Przekładnie z osiami równoległymi to na przykład przekładnie z zębami prostymi. Koła zębate czołowe to najczęściej używane typy przekładni. Składają się z zębów, które wystają z nich promieniowo na zewnątrz. Koła zębate czołowe mogą być połączone tylko ze sobą tak, że osie środkowe ich wałów są równoległe. W przypadku przekładni czołowej niektóre hałasy są zjawiskiem normalnym, ale w przypadku używania z dużą prędkością hałas może być niepożądany. Zęby śrubowych kół zębatych innych niż koła zębate walcowe nie są pochylone równolegle do osi środkowej wału, ale pod pewnym kątem. Te cechy sprawiają, że te koła zębate są lepsze niż koła zębate czołowe, ponieważ powodują mniej hałasu i drgań. W dowolnym momencie obciążenie koła zębatego jest podzielone na więcej zębów niż zębatek walcowych, co zmniejsza zużycie. Koła zębate śrubowe mogą być umieszczone w osiach równoległych i pionowych. Są również szeroko stosowane w przemyśle. Negatywnym aspektem śrubowych kół zębatych jest osiowa siła ciągu wynikająca ze struktury śrubowej zębów. Zwiększa to również tarcie między zębami. Aby zmniejszyć ten problem, koła zębate śrubowe muszą być smarowane. Pionowe koło zębate to kolejny typ przekładni zębatych. W przypadku położeń osi pionowej osie środkowe wału dwóch gwintowanych zębatek są prostopadłe do siebie. Przekładnie stożkowe służą do przenoszenia ruchu osi środkowych pomiędzy zachodzącymi na siebie wałami. Kąt między wałami może być dowolną wartością z wyjątkiem 0 º i 180 º. Zęby o tej samej liczbie i kącie pomiędzy wałami 90 º nazywa się zębami stożkowymi.

Dostosowanie kół zębatych do aplikacji zapewnia odpowiednie właściwości przekładni. Hałas oraz drgania mogą być w łatwy sposób zminimalizowane dzięki użyciu odpowiednich materiałów i rodzajów zastosowanych w produkcji kół zębatych. Rozwój przemysłu i technik wytwarzania umożliwia szybką produkcję oraz niskie jej koszty.