Kodeks pracy dla pracodawców i pracowników

Poszukując pracy odwiedzamy wiele stron internetowych, gdzie pracodawcy szukają pracowników. Podane są tam wszystkie informacje dotyczące wynagrodzenia, oczekiwanego doświadczenia i wykształcenia oraz obowiązki, jakie będą czekać na danym stanowisku. Jednak nie ma informacji na temat praw i obowiązków.

Jakie są obowiązki w pracy?

prawa i obowiązki pracownika i pracodawcyKiedy znajdziemy pracę, warto dowiedzieć się jakie są prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Nie wszystko bowiem można robić w pracy. Jeśli złamiemy regulamin będą nam grozić surowe kary a nawet zwolnienie dyscyplinarne. Pierwszą rzeczą, jakiej kategorycznie nie można robić w pracy to pić alkoholu lub przyjść do pracy pod jego wpływem. Takie zachowanie wiąże się z automatycznym zwolnieniem. Oprócz tego nie należy systematycznie spóźniać się do pracy lub nie pojawiać się w niej bez wcześniejszego powiadomienia pracodawcy. Jeżeli chodzi o prawa pracownika to należy się przerwa w pracy na zjedzenie śniadania i wypicie kawy. W  zależności od stażu pracy, pracownikowi przysługuje dwadzieścia lub dwadzieścia sześć dni płatnego urlopu, jeśli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracownik posiada dzieci, może skorzystać z dwóch dodatkowych dni płatnego urlopu w przypadku zachorowania dziecka. Pracodawcę również obowiązują pewne zasady. Nie może on zwolnić pracownika dyscyplinarnie bez podania i udowodnienia zarzucanej mu winy, nie może stosować mobbingu ani innych form zastraszania. Pracodawca ma praco do sprawdzania trzeźwości swoich pracowników.

Pracodawca oraz pracownik mają określone prawa i obowiązki. Wszystko opisane zostało w kodeksie pracy, który można zakupić i dowiedzieć się więcej szczegółów. Dzięki znajomości przepisów unikniemy bezzasadnego zwolnienia z pracy oraz innych wykroczeń.