Czym jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części bądź innego magazynowania odpadów, które są uzgodnione z właściwym jeżeli chodzi o miejsce użytkowania, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Sam dokument musi zostać sporządzony przez odpowiednią osobę, którą może być rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń ppoż bądź inżynier pożarnictwa.

Treść operatu przeciwpożarowego

operat przeciwpożarowyJeżeli chodzi o operat przeciwpożarowy musi go posiadać każde składowisko odpadów. Po sporządzeniu dokument zostaje poddany weryfikacji przez Państwową Straż Pożarną. W związku z tym musi on zostać stworzony w sposób w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami. Sam dokument zawiera w sobie wszelkie niezbędne informacje dotyczące ochronę przeciwpożarową. W skład informacji zawartych w operacie wchodzi między innymi powierzchnia oraz wysokość kondygnacji budynku, odległość od zabudowań znajdujących się w pobliżu, parametry pożarowe substancji palnych, przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego, ocena zagrożenia wybuchem, podział obiektu na strefy pożarowe, warunki ewakuacyjne i oznakowanie oraz drogi pożarowe. Ponadto równie ważna jest informacja o zabezpieczeniach instalacji użytkowych oraz scenariuszu pożarowym. Oprócz informacji na temat samej ochrony przeciwpożarowej w dokumencie znaleźć powinny się również informacje formalno-prawne takie jak NIP, rodzaj oraz masa odpadów, miejsce przetwarzania oraz magazynowania, a także ilość odpadów niebezpiecznych.

Operat przeciwpożarowy nie jest dokumentem, który należy jedynie sporządzić w celu uniknięcia konsekwencji prawnych. Po zaakceptowaniu powinien on zostać skrupulatnie oraz dokładnie przedstawiony każdemu pracownikowi. Ten z kolei powinien z operatu dowiedzieć się przede wszystkim jak wygląda plan ewakuacji.