Czym jest deratyzacja?

Eksterminowanie szczurów jest koniecznością, ponieważ jest to gatunek niezwykle ekspansywny, który doskonale się czuje nawet w bardzo trudnych warunkach bytowych. To zasługa zdolności asymilacyjnych, jakie te gryzonie wykształciły w czasie milionów lat ewolucji.

Kto w Poznaniu zajmuje się deratyzacją?

skuteczna deratyzacja w poznaniuCiąża u szczurów trwa zaledwie 22-23 dni, a w jednym miocie może urodzić się nawet kilkanaście osobników, natomiast zazwyczaj jest ich 9-10. Zatem jak widać, jeśli w kolonii znajduje się zaledwie kilka samic i tak będą one w stanie uzupełnić braki w populacji lub spowodować, że w bardzo szybkim czasie dana grupa tych gryzoni będzie zdolna do szerokiej ekspansji. Trzeba również nadmienić, że system immunologiczny szczurów jest dużo doskonalszy od naszego, toteż nie zapadają one na choroby, jakie mogą zagrażać ludziom. Natomiast mogą być one ich nosicielami, a ten fakt, stanowi zagrożenie najpoważniejsze z możliwych, ponieważ uznaje się je za epidemiologiczne. Warto tu przypomnieć, że to właśnie te zwierzęta były odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się średniowiecznych epidemii, albowiem żerowały one na zwłokach zakażonych, po czym, na przykład przypadkiem znalazły na statkach transportowych, mogły przenosić bakterie i wirusy nawet na inne kontynenty. Niestety nie znamy sposobu na ograniczenie populacji tych gryzoni, dlatego też jedynym rozwiązaniem staje się deratyzacja, czyli szereg metod, które mają na celu wyeliminowanie pojedynczych osobników lub całej ich populacji na danym obszarze. Jeżeli potrzebna jest nam skuteczna deratyzacja w Poznaniu to nie będzie z tym problemu, albowiem w naszym mieście działa wiele przedsiębiorstw z tej branży. Jeżeli natomiast chodzi o ceny usług tutejszych firm deratyzacyjnych, to zawsze należy je porównywać, tak, jak w przypadku korzystania z jakichkolwiek innych usług. Warto też wspomnieć, że poznańskie przedsiębiorstwa deratyzacyjne współpracują zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi.

Walka ze szczurami to kwestia naszego bezpieczeństwa, ponieważ, gdyby nie systematyczne odszczurzanie, ich populacja w największych miastach, przewyższać mogłaby ludzką nawet o kilka milionów. Mając to na względzie należy rozumieć, że ich eksterminowanie to tak naprawdę jedyna droga.