Cechy wyróżniające leasing prywatny

Decydując się na zawarcie umowy leasingu prywatnego ważne jest to, aby była ona zgodna z przepisami dotyczącymi kredytu konsumenckiego. Oznacza to, że nie powinny się w niej znaleźć zapisy zobowiązujące klienta do nabycia danego przypadku, w innym razie może być ona uznana za umowę kredytu konsumenckiego. Klient ma prawo nabycia danej rzeczy po zakończeniu umowy leasingowej, po określonej w umowie cenie.

Korzystny leasing prywatny

leasing prywatny poznańTo osoba korzystająca z umowy leasingu konsumenckiego decyduje, czy będzie nabywała po zakończeniu umowy przedmiotu, bądź odstąpi od takiego prawa. Jeśli interesuje nas korzystny leasing prywatny poznań jest odpowiednim miejscem do korzystania z oferty. Tak samo, jak w przypadku każdej transakcji, również leasing konsumencki wymaga od osoby zainteresowanej złożenia odpowiednich dokumentów. Firmy leasingowe zazwyczaj stosują procedurę zwykłą bądź uproszczoną, w zależności od przedmiotu leasingu. W przypadku procedowania w procedurze uproszczonej, klient zostanie poproszony o złożenie ksera dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu stwierdzającego tożsamość ze zdjęciem. W przypadku procedury zwykłej konsument musi się liczyć z koniecznością złożenia większej liczby dokumentów. Oprócz wypełnionego wniosku i ksera dwóch dokumentów tożsamości, konieczne będzie złożenie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu bądź wyciągu z konta bankowego wraz z wykazanym wpływem deklarowanego wynagrodzenia i dokumentami poręczyciela.

Choć w dalszym ciągu konsumenci chętniej wybierają kredyty bankowe, to zainteresowanie leasingami prywatnymi stale rośnie. Największą różnicą między leasingiem i kredytem jest cel podpisywanej umowy. Przedmiot leasingu może stanowić wyłącznie finansowanie nieruchomości albo rzeczy ruchomych, natomiast kredyt umożliwia zaciągnięcie gotówki na dowolne cele. Otrzymanie leasingu konsumenckiego jest jednak procedurą mniej czasochłonną.